Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 2918

Uchwała nr XXIII/115/2012 Rady Gminy w Mirowie

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mirowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 42 ust 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz 654 ze zm.) i art. 39 Statutu SPZOZ w Mirowie, Rada Gminy w Mirowie uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mirowie zatwierdza się zmiany w brzmieniu stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/115/2012
Rady Gminy w Mirowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik

Przewodniczący Rady Gminy w Mirowie


Wiesław Morawiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe