| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/166/2013 Rady Gminy Jadów

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z póżn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Jadów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie z góry za dany kwartał, do 15-go dnia pierwszego miesiąca danego kwartału, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, nr  09 9233 0001 2600 3258 2000 0050  lub w formie inkasa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jadów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy Jadów


Rafał Rozpara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »