Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 3026

Uchwała nr 489/2013 Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie nadania imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego Zespołowi Szkół Samochodowych w Radomiu, ul. 25 Czerwca 66

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gimnnym (j. t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 pkt 11 i   art. 92 pkt   1 i   ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), w   związku z   art. 5c pkt 1, art. 58 ust.1 i   6 ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty ( j. t. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Nadaje się imię Rotmistrza Witolda Pileckiego Zespołowi Szkół Samochodowych w   Radomiu, ul.   25   Czerwca   66.  

§   2.   W zakresie wynikającym z   § 1   zmianie ulega akt założycielski szkoły otrzymując brzmienie określone w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń szkoły.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Radomiu  


Dariusz   Wójcik

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 489/2013  
Rady Miejskiej w   Radomiu    
z dnia 25 lutego 2013 r.  
 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI  

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 1   w związku z   art. 92 ust.2 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym ( j. t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art.  62 ust. 1   i   3   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t. j. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) oraz w   związku z   § 2   Uchwały Nr 489/2013 Rady Miejskiej w   Radomiu z   dnia 25 lutego 2013r. w   sprawie nadania imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego Zespołowi Szkół Samochodowych w   Radomiu, ul.   25   Czerwca   66.  

Akt założycielski Zespołu Szkół Samochodowych w   Radomiu, ul.   25 Czerwca 66  


otrzymuje brzmienie:  

Zespół Szkół Samochodowych im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w   Radomiu, ul.   25   Czerwca   66.  

.  

.  

Radom, dnia 25 lutego 2013r.  

Otrzymują:  

1.   Dyrektor Zespołu Szkól Samochodowych w   Radomiu,  

2.   Mazowiecki Kurator Oświaty w   Warszawie Delegatura w   Radomiu,  

3.   a/a.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe