Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 3029

Uchwała nr 493/2013 Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 367/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w mieście Radomiu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym   (t.   j.   Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t. j. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), Rada Miejska uchwala co   następuje:    

§   1.   W uchwale Nr 367/2012 Rady Miejskiej w   Radomiu z   dnia 22 czerwca 2012 r. w   sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w   mieście Radomiu wprowadza się następujące zmiany:    

1)   w § 1   pkt 5   otrzymuje brzmienie:   „5)   V Liceum Ogólnokształcące z   Oddziałami Dwujęzycznymi im.   Romualda Traugutta w   Radomiu, ul. Traugutta 52a”,  

2)   w § 1   pkt 18 otrzymuje brzmienie: „18) Zespół Szkół Samochodowych im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w   Radomiu, ul.   25   Czerwca   66, w   skład którego wchodzą: Liceum Profilowane, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Uzupełniające ".  

§   2.     Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.    

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.    

             

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Radomiu  


Dariusz   Wójcik

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe