Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 3030

Uchwała nr 494/2013 Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 366/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miasta Radomia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym             (t.   j.   Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t. j. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), Rada Miejska  uchwala co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr 366/2012 Rady Miejskiej w   Radomiu z   dnia 22 czerwca 2012 r. w   sprawie ustalenia planu sieci i   granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miasta Radomia wprowadza się następujące zmiany:  

1)                 w § 1   ust. 1   pkt 4   otrzymuje brzmienie:  

4)   Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4   z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza   Jagiellończyka w   Radomiu, ul. Wyścigowa 49 ;

2)   w ust. 4   załącznika do uchwały  wyrazy „Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4   im. Kazimierza Jagiellończyka w   Radomiu, ul. Wyścigowa 49” zastępuje się wyrazami   „Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4   z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w   Radomiu, ul. Wyścigowa 49”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

             

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Radomiu  


Dariusz   Wójcik

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe