Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 3032

Uchwała nr 498/2013 Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia na rok 2013 stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11  ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym   /j.t. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm./,  art. 130a ust. 6   ustawy z   dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o   ruchu drogowym      /j.t. Dz. U. z   2012r., poz. 1137 ze zm./ w   związku z   obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 7   sierpnia 2012r. w   sprawie ogłoszenia obowiązującyczch w   2013r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z   drogi i   jego przechowywanie na parkingu strzeżonym /M.P. z   dn. 09.08.2012r. poz. 579/ Rada Miejska w   Radomiu, uchwala co następuje:  

§   1.   Ustala się wysokość opłat obowiązujących w   2013r. za usunięcie pojazdu w   przypadkach, o   których mowa w   art. 130a ust. 1   i 2   ustawy z   dnia  20 czerwca 1997r. – Prawo o   ruchu drogowym /j.t. Dz. U. z   2005r. Nr 108, poz. 908 z   późn. zm./ i   jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w   razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów, w   wysokości:  

 

LP  

Rodzaj pojazdu  

Opłata za usunięcie  

Opłata za dobę przechowywania  
pojazdu  

Wysokość kosztów w   razie  
odstąpienia  

1.  

rower lub motorower  

105 zł  

16 zł  

53 zł  

2.  

motocykl  

209 zł  

23 zł  

105 zł  

3.  

pojazd o   dopuszczalnej masie  
całkowitej do 3,5 t  

459 zł  

35 zł  

230 zł  

4.  

pojazd o   dopuszczalnej masie  
całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t  

574 z  

47 zł  

287 zł  

5.  

pojazd o   dopuszczalnej masie  
całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t  

813 zł  

68 zł  

407 zł  

6.  

pojazd o   dopuszczalnej masie  
całkowitej powyżej 16 t  

1.199 zł  

126 zł  

600 z  

7.  

pojazd przewożący materiały niebezpieczne  

1.459 zł  

188 zł  

730 zł  

§   2.   Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania na parkingu strzeżonym.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w   Radomiu  

Dariusz Wójcik  

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe