Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 3036

Zarządzenie nr 33/2013 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) art. 7   ust. 1   i art. 8   pkt 1   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z   2005 r. Nr 31, poz. 266 z   późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/146/2009 Rady Miejskiej w   Sokołowie Podlaskim z   dnia 18 lutego 2009 r. w   sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta na lata 2009-2014 (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 94, poz. 2630) Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego zarządza, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się stawkę bazową czynszu za 1m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych miesięcznie na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego w   wysokości 3,84 zł (słownie: trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze)  

2.   Ustala się stawkę czynszu za lokale socjalne stanowiące własność Miasta Sokołowa Podlaskiego w   wysokości 1,56 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt sześć groszy) za 1m 2 powierzchni użytkowej miesięcznie.  

§   2.   Ustala się tabelę współczynników wpływających na wysokość stawki czynszu ustalonego w   § 1   ust. 1   zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszego Zarządzenia.  

§   3.   Zarządzenie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   4.   Odpowiedzialny za wykonanie zarządzenia: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i   Ochrony Środowiska i   Zarząd Sokołowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z   o.o. w   Sokołowie Podlaskim.  

§   5.   Traci moc Zarządzenie Nr 31/2012 Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego z   dnia 20 lutego 2012 r. w   sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z   dnia 12 marca 2012 r., poz. 2435).  

§   6.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   upływem 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   ma zastosowanie do stawek czynszu najmu należnych od pierwszego miesiąca po miesiącu, w   którym nastąpiło ogłoszenie zarządzenia.  

 

 

Burmistrz Miasta  


Bogusław   Karakula

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2013
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 25 lutego 2013 r.

Tabela współczynników wpływających na wysokość czynszu za lokale mieszkalne  

 

L.p.  

Rodzaje mieszkań w   zależności od wyposażenia  

Wartość bazowa 1)  

Strefa w   mieście  

Stan techniczny budynku  

Usytuowanie mieszkań w   budynku  

Centralna 2)  

Peryferyjna 3)  

Dobry 4)  

Słaby 5)  

Korzystne 6)  

Niekorzystne 7)  

1.  

Lokal mieszkalny z   instalacją wod.-kan.; c.o.; c.w.; wc; łazienka  

100  

0  

-3  

0  

-4  

0  

-3  

2.  

Lokal mieszkalny z   instalacją wod.-kan.; c.o.; wc; łazienka  

98  

0  

-3  

0  

-4  

0  

-3  

3.  

Lokal mieszkalny z   instalacją wod.-kan.; wc; łazienka  

95  

0  

-3  

0  

-4  

0  

-3  

4.  

Lokal mieszkalny z   instalacją wod.-kan.; wc lub łazienka  

90  

0  

-3  

0  

-4  

0  

-3  

5.  

Lokal mieszkalny tylko z   instalacją wod.-kan.  

85  

0  

-3  

0  

-4  

0  

-3  

6.  

Lokal mieszkalny tylko bez instalacji wod.-kan.  

80  

0  

-3  

0  

-4  

0  

-3  

1)   Procentowy wskaźnik określający dany lokal mieszkalny o   określonym wyposażeniu.  

2)   Za strefę centralną Miasta uważa się obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wiejska, Lipowa, Kolejowa, Gagarina, Ząbkowska, Targowa, Szkolna, Nieciecka, Mała, Przeskok, Repkowska, Siedlecka, Bartoszowa, Piłsudskiego, Ks. Jana Bosco, tory kolejowe, Wolności, Fabryczna, Okrężna, Boczna, Węgrowska, Świętego Rocha wraz z   budynkami położonymi przy tych ulicach.  

3)   Strefa położona poza ww. obszarem strefy centralnej.  

4)   Budynki zadbane tj. o   standardzie pierwotnym.  

5)   Budynki o   dużym stopniu zniszczenia, bardzo dawno nie remontowane (remonty główne).  

6)   Lokale mieszkalne usytuowane w   budynkach do trzech kondygnacji (włącznie), budynki bez windy.  

7)   Lokale mieszkalne w   budynkach 4-kondygnacyjnych i   wyższych bez windy: na parterach lub 4-tej i   wyższej kondygnacji.  

W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej czynników wpływających na obniżkę stawki czynszu, łączna obniżka nie może przekroczyć 50% stawki bazowej.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe