Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 3192

Uchwała nr XXVII/161/2013 Rady Gminy Gózd

z dnia 15 lutego 2013r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm) Rada Gminy w Goździe uchwala, co następuje:

§ 1. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gózd.

§ 2. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w ramach jednego etatu dla których przewidziana jest różna liczba godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych .

2. Uzyskany zgodnie z ust. 1 wynik ilości godzin tygodniowego wymiaru, zaokrągla się do pełnej godziny w ten sposób, że czas zajęć mniejszy niż 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełna godzinę.

§ 3. Godziny ponadwymiarowe rozlicza się od ustalonego zgodnie z § 2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

§ 4. Przykładowy sposób obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć oraz liczby godzin ponadwymiarowych według zasady określonej w § 2 i 3 przedstawia załącznik do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół i placówek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązująca od dnia 1 marca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Gózd


Waldemar Żaczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/161/2013
Rady Gminy Gózd
z dnia 15 lutego 2013 r.

Przykłady zastosowania zasady ustalania pensum proporcjonalnego w stosunku do ogólnej liczby zajęć przydzielonych nauczycielowi.

1) Nauczyciel prowadzi zajęcia z języka polskiego w wymiarze 13 godzin oraz 10 godzin zajęć w oddziale przedszkolny tzw. „O”.

Ustalanie wymiaru pensum:

- dodajemy poszczególne wymiary jako części ułamkowe w stosunku do

pełnego pensum

- wymiar realizowany – 13/18 + 10/22 = 0,722 + 0,454 = 1,176 etatu

- ustalamy obowiązkowy wymiar zajęć (pensum) stosując zasadę proporcji –

jeżeli 23 (13+10) godzin stanowi 1,176 etatu, to 1 etat – 23/1,176 = 19,56 –

czyli 20 godzin

- liczba godzin ponadwymiarowych – 3, bo 23-20 = 3

2) Nauczyciel uczy 6 godzin historii oraz 15 godzin pracuje w bibliotece:

6/18 + 15/30 = 0,33 + 0,5 = 0,833 etatu

Wymiar obowiązkowy – (6+15)/0,833 = 25,21 czyli 25 godzin

czyli nauczyciel jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć 21/25 etatu.

Przewodniczący Rady Gminy Gózd


Waldemar Żaczek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe