| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/120/2013 Rady Gminy w Broku

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie podziału Gminy Brok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm. ) oraz art. 12 § 2, § 11, § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Gminy Brok uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Brok na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brok.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce.

§ 4. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy w Broku oraz przedterminowych wyborów Burmistrza Gminy Brok przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na stałe obwody głosowania.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Sylwester Runo


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14§1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, zm.) Rada Gminy zobowiązana jest do podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w terminie trzech miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze. Przedstawiony projekt uchwały Rady Gminy utrzymuje dotychczasowy stan ilościowy trzech obwodów i jest uzupełniony o nowopowstałe ulice. Projekt uchwały został skonsultowany z Komisarzem Wyborczym w Ostrołęce oraz Dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce.

Załącznik do Uchwały Nr XX/120/2013
Rady Gminy w Broku
z dnia 6 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Podział Gminy Brok na stałe obwody głosowania

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »