| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 147/XXVI/2013 Rady Gminy Nowe Miasto

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1992r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.4 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2012r., poz. 391 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co nastepuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Nowe Miasto w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto.

§ 3. Traci moc uchwała nr 34/VI/2007Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto“.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Prezwodniczący Rady Gminy


Marek Caliński

Załącznik do Uchwały Nr 147/XXVI/2013
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 7 marca 2013 r.
Zalacznik1.doc

zalącznik do 147

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »