| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/203/2009 Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) Rada Gminy Stara Błotnica uchwala:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 8.150 zł.Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz.75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 3.150 zł. Dz. 758-Różne rozliczeniaRozdz. 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 5.000 zł.
§ 2. W wyniku zmian dokonanych w § 1 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 8.150 zł.w:Dz.801 Oświata i wychowanie Rozdz.80101 Szkoły podstawowe § 4270- zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł.Dz.851- Ochrona zdrowia Rozdz.85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4210- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.150 zł.
§ 3.  Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy. Zmniejsza się plan wydatków w : Dz.600- Transport i łączność Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne § 4270- zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł.Dz.710- Działalność usługowa Rozdz.71004- Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300- zakup usług pozostałych o kwotę -5.000 zł.Dz.750 – Administracja publiczna Rozdz. 75023- Administracja publiczna § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę – 15.000 zł.Dz.851-Ochrona zdrowia Rozdz.85153- Zwalczanie narkomanii § 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 600 złRozdz.85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4410-Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł.Rozdz.85195- Pozostała działalność § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - 33.000 zł.A zwiększa się plan wydatków w:Dz.600- Transport i łączność Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł. Dz.750 – Administracjapubliczna Rozdz. 75022 – Rady gmin § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.000 zł. Rozdz.75023 – Urzędy gmin § 4170- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000 zł. Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz.75412- Ochotnicze straże pożarne § 4260- zakup energii o kwotę 4.000 zł.Rozdz.80113- Dowożenie uczniów do szkół § 4210- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł.Dz.851-Ochrona zdrowia Rozdz.85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4170- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 200 zł. § 4210- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.400 zł.Dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz.90003- Oczyszczanie miast i wsi § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.000 zł. § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 700 zł. § 4120- składki na Fundusz Pracy o kwotę 300 zł.Rozdz.90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260- zakup energii o kwotę 26.000 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 14.514.941 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 15.008.449 zł.
§ 4. Wprowadza się zmiany w planie inwestycji w Załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XX/142/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego w Załączniku nr 7 do uchwały budżetowej Nr XX/142/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący

Roman Popowicz
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »