Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 3481

Uchwała nr XX/156/2013 Rady Gminy w Liwie

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Liw

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust.1 i   art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6   l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012r. poz. 391) uchwala się, co następuje:  

§   1.   1.   Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, uiszcza się bez wezwania, raz na kwartał w   terminach:  

1) za I   kwartał – do 15 marca danego roku,  

2) za II kwartał – do 15 maja danego roku,  

3) za III kwartał – do 15 września danego roku,  

4) za IV kwartał – do 15 listopada danego roku.  

2.   Termin wniesienia pierwszej opłaty, o   której mowa w   ust. 1, upływa w   dniu 15 września 2013r. i   obejmuje okres od 1   lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.  

§   2.   Opłata, zbierana będzie przez sołtysów w   drodze inkasa, zarządzonego odrębną uchwałą oraz może być wpłacana przez właścicieli nieruchomości przelewem na rachunek bankowy Gminy Liw lub do kasy Urzędu Gminy Liw.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liw.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Strąk

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe