reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 535/XXXIX/2010 Rady Gminy Lesznowola

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Art.1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.), w związku z art.. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. –Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., Nr 68, poz.449 ze zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.035.832,-zł : z tego: - bieżące o kwotę 1.035.832,-zł 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 946.852,-zł : z tego: - bieżące o kwotę 946.852,-zł 3. Dochody budżetu gminy w działach po wprowadzonych zmianach wynoszą 121.846.658,-zł z tego: a) bieżące w kwocie 83.552.862,-zł b) majątkowe w kwocie 38.293.796,-zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.407.814,-zł : z tego: - bieżące o kwotę 1.407.814,-zł 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.318.834,-zł : z tego: a) bieżące o kwotę 961 834,-zł b) majątkowe o kwotę 357.000,-zł 3. Wydatki budżetu gminy w działach po wprowadzonych zmianach wynoszą 124.892.918,-zł z tego: a) bieżące w kwocie 85.276.649,-zł b) majątkowe w kwocie 39.616.269,-zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 i 2a.

§ 3. Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 po zmianach określa załącznik Nr 1. 2. Plan limitów inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 dla poszczególnych zadań składających się na program inwestycyjny pn: "Kompleksowy program gospodarki ściekowej gminy Lesznowola" - 2010 rok po zmianach określa załącznik Nr 1a. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianch określa załącznik Nr 2.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 46.260,-zł. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 3.046.260,-zł. - sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) - 3.000.000,-zł - sfinansowany wolnymi środkami - 46.260,-zł

§ 5. Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - po zmianach określa załącznik Nr 3

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wymaga ogłoszenia poprzez zamieszczenie jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola

Bożenna Korlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 535/XXXIX/2010
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 25 maja 2010 r.
Zalacznik1.xls

zał 1 limt wyd wie 535

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 535/XXXIX/2010
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 25 maja 2010 r.
Zalacznik2.xls

Zał 2fundusze struk 535

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 535/XXXIX/2010
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 25 maja 2010 r.
Zalacznik3.xls

zał 3 Dotacje 535

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 535/XXXIX/2010
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 25 maja 2010 r.
Zalacznik4.xls

Tab 1 doch 535

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 535/XXXIX/2010
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 25 maja 2010 r.
Zalacznik5.xls

Tab 2 wyd 535

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 535/XXXIX/2010
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 25 maja 2010 r.
Zalacznik6.xls

Tab 2a wydat inw. 535

Bożenna Korlak Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama