| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 535/XXXIX/2010 Rady Gminy Lesznowola

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Art.1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.), w związku z art.. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. –Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., Nr 68, poz.449 ze zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.035.832,-zł : z tego: - bieżące o kwotę 1.035.832,-zł 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 946.852,-zł : z tego: - bieżące o kwotę 946.852,-zł 3. Dochody budżetu gminy w działach po wprowadzonych zmianach wynoszą 121.846.658,-zł z tego: a) bieżące w kwocie 83.552.862,-zł b) majątkowe w kwocie 38.293.796,-zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.407.814,-zł : z tego: - bieżące o kwotę 1.407.814,-zł 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.318.834,-zł : z tego: a) bieżące o kwotę 961 834,-zł b) majątkowe o kwotę 357.000,-zł 3. Wydatki budżetu gminy w działach po wprowadzonych zmianach wynoszą 124.892.918,-zł z tego: a) bieżące w kwocie 85.276.649,-zł b) majątkowe w kwocie 39.616.269,-zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 i 2a.

§ 3. Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 po zmianach określa załącznik Nr 1. 2. Plan limitów inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 dla poszczególnych zadań składających się na program inwestycyjny pn: "Kompleksowy program gospodarki ściekowej gminy Lesznowola" - 2010 rok po zmianach określa załącznik Nr 1a. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianch określa załącznik Nr 2.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 46.260,-zł. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 3.046.260,-zł. - sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) - 3.000.000,-zł - sfinansowany wolnymi środkami - 46.260,-zł

§ 5. Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - po zmianach określa załącznik Nr 3

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wymaga ogłoszenia poprzez zamieszczenie jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola

Bożenna Korlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 535/XXXIX/2010
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 25 maja 2010 r.
Zalacznik1.xls

zał 1 limt wyd wie 535

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 535/XXXIX/2010
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 25 maja 2010 r.
Zalacznik2.xls

Zał 2fundusze struk 535

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 535/XXXIX/2010
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 25 maja 2010 r.
Zalacznik3.xls

zał 3 Dotacje 535

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 535/XXXIX/2010
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 25 maja 2010 r.
Zalacznik4.xls

Tab 1 doch 535

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 535/XXXIX/2010
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 25 maja 2010 r.
Zalacznik5.xls

Tab 2 wyd 535

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 535/XXXIX/2010
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 25 maja 2010 r.
Zalacznik6.xls

Tab 2a wydat inw. 535

Bożenna Korlak Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Świerc

specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »