reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/34/236/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego

z dnia 24 maja 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5) i pkt 9) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,3,4,5, art. 216 ust. 2 pkt.2,art. 217 ust. 1 i 2 pkt 6, art. 235, art. 236 i art. 237 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) , Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

1) zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu na 2010 rok o kwotę 814.279 zł, i zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu na 2010 rok o kwotę 5.827 zł

2) zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu na 2010 rok o kwotę 223.000 zł. i zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 9.210.618 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 89.000.860 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 72.510.364 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 16.490.496 zł,

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu na 2010 rok o kwotę 1.414.273 zł i zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu o kwotę 248.322 zł.

2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu na 2010 rok o kwotę 1.499.619 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu powiatu o kwotę 8.739.124 zł.

2. plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 103.310.844 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 72.005.949 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 31.304.895.zł,

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu do wysokości 14.309.984 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 14.309.984 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 850.399 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 850.399 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów).

3. Zwiększa się przychody budżetu do kwoty 15.160.383 zł. Źródła pokrycia deficytu budżetu powiatu oraz przychody i rozchody z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2010 rok.

- Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały.

- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6 do uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 6.

Do uchwały dołącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat powiatu na koniec 2010 roku i lata następne

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/34/236/10
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 24 maja 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr III/34/236/10
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 24 maja 2010 r.
Zalacznik1a.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/34/236/10
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 24 maja 2010 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/34/236/10
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 24 maja 2010 r.
Zalacznik2a.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/34/236/10
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 24 maja 2010 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/34/236/10
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 24 maja 2010 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/34/236/10
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 24 maja 2010 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/34/236/10
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 24 maja 2010 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/34/236/10
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 24 maja 2010 r.
Zalacznik7.xls

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat powiatu na koniec 2010 roku i lata następne
Zalacznik.xls

Przewodniczący
Rady Powiatu Ciechanowskiego


Wojciech Niestępski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama