reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/179/2010 Rady Gminy Kołbiel

z dnia 30 kwietnia 2010r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art.211, art.212 , art.214, art. 215, art.217, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

- Rada Gminy Kołbiel uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć budżet Gminy na rok 2010

- po stronie dochodów o kwotę złotych - 277.663,-

- po stronie wydatków o kwotę złotych - 328.715,-

zgodnie z zał. Nr 1

2. Zmniejszyć budżet Gminy na rok 2010

- po stronie dochodów o kwotę złotych - 105.327,-

- po stronie wydatków o kwotę złotych - 156.379,-

zgodnie z zał. Nr 1

3. Zmniejszyć plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- po stronie dochodów o kwotę złotych - 300,-

- po stronie wydatków o kwotę złotych - 300,-

zgodnie z zał. Nr 1

4. Zwiększyć plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2010

- po stronie dochodów o kwotę złotych - 7.063,-

- po stronie wydatków o kwotę złotych - 7.063,-

zgodnie z zał. Nr 3

§ 2. 1. W związku ze zmianami określonymi w §1 uchwały dokonuje się zmiany w Tabeli 2a i Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/165/2009Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2009r. ,w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbiel na rok 2010 dotyczącym wydatków inwestycyjnych w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

2. W związku ze zmianami określonymi w § 1 uchwały dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1a do uchwały budżetowej Nr XXVIII/165/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w brzmieniu określonym w zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym .

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Rosłaniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/179/2010
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/179/2010
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXX/179/2010
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Zalacznik2a.xls

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/179/2010
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Zalacznik3.rtf

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/179/2010
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Zalacznik4.docx

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama