reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/157/10 Rady Gminy Młynarze

z dnia 30 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy Młynarze uchwala, co następuje

§ 1. Wprowadza sie zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2 do niniejszej uchwały Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 4.866.152,09 zł. z tego : 1) bieżące w kwocie 4.664.974,50 zł. 2) majatkowe w kwocie 201.177,59 zł. Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 4.816.152,09 zł. z tego: 1) bieżące w kwocie 4.103.908,24 zł. 2) majatkowe w kwocie 712.243,85 zł. w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środów pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010, i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Mirosław Gosiewski


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV/157/10 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 kwietnia 2010r. Plan dochodów po zmianach wynosi: 4.866.152,09 zł., plan wydatków po zmianach wynosi: 4.816.152,09 zł. Dochody i wydatki zwiększono o kwotę 9.988,00 zł. Dochody: Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększono dochody o wpływy z różnych dochodów o 2.717,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna zmniejszono dochody o dotacje rozwojowe o 82.364,49 zł. w związku ze zmianami wynikającymi z zapisów w obowiązujących od dnia 01 stycznia 2010 roku o zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych przez OPS w ramach POKL 2007-2013, gdzie wskazano zgodnie z zasadą dodatkowości, środki na realizacje projektu systemowego zwiększą budżet gminy w Dziale 853 rozdział 85395. Także zwiększono o 1.500,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł. miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku (nr pisma FIN.I. – 301/3011/852/27/10). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o dotacje rozwojowe o 82.364,49 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 5.771,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (nr pisma FIN.I.301/3011/854/10/2010) Wydatki: Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o 2.717,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna zmniejszono o 82.364,49 zł. w związku ze zmianą działu i rozdziału wydatków ponoszonych na realizację projektu systemowego POKL 2007-2013 na dział 853 i rozdział 85395 i zwiększono wydatki na wynagrodzenia o 1.500,00 zł. na wynagrodzenie pracownika socjalnego pracującego w środowisku. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono wydatki o 82.364,49 zł. na realizację projektu systemowego POKL Powracamy na rynek pracy. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono pomoc materialna dla uczniów o 5.771,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/157/10
Rady Gminy Młynarze
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.rtf

zał 1 4 10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/157/10
Rady Gminy Młynarze
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Zalacznik2.rtf

zał 2 4 10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/157/10
Rady Gminy Młynarze
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3 do 04 10

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Tabędzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama