| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 360/155/10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 19 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem

nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 83.059.227 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 20.000 zł oraz dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 95.569.154 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wicestarosta

Józef Polak

Starosta

Zbigniew Kamiński
Członkowie Zarządu:
Waldemar Wojtkowski......................................
Witold Zadroga ................................................
Anna Aldona Zalewska.....................................


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 360/155/10
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 maja 2010 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

ZADANIA ZLECONE

700

Gospodarka mieszkaniowa

58 000,00

20 000,00

78 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

58 000,00

20 000,00

78 000,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

58 000,00

20 000,00

78 000,00

Razem:

6 944 006,00

20 000,00

6 964 006,00

Ogółem:

83 039 227,00

20 000,00

83 059 227,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 360/155/10
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 maja 2010 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

ZADANIA WŁASNE

600

Transport i łączność

42 413 864,00

0,00

42 413 864,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

42 413 864,00

0,00

42 413 864,00

4270

Zakup usług remontowych

645 000,00

- 12 000,00

633 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

125 000,00

12 000,00

137 000,00

801

Oświata i wychowanie

24 753 761,00

0,00

24 753 761,00

80130

Szkoły zawodowe

10 302 396,00

0,00

10 302 396,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 935,00

600,00

2 535,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

495 920,00

- 600,00

495 320,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

118 009,00

0,00

118 009,00

4300

Zakup usług pozostałych

33 142,00

- 1 300,00

31 842,00

4410

Podróże służbowe krajowe

11 615,00

- 2 615,00

9 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

66 352,00

3 915,00

70 267,00

852

Pomoc społeczna

2 307 466,00

0,00

2 307 466,00

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

257 812,00

0,00

257 812,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

41 260,00

- 4 000,00

37 260,00

4270

Zakup usług remontowych

2 223,00

4 000,00

6 223,00

Razem:

87 258 434,00

0,00

87 258 434,00

ZADANIA ZLECONE

700

Gospodarka mieszkaniowa

58 000,00

20 000,00

78 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

58 000,00

20 000,00

78 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

52 900,00

20 000,00

72 900,00

Razem:

6 944 006,00

20 000,00

6 964 006,00

Ogółem:

95 549 154,00

20 000,00

95 569 154,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »