| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 226/XXXVIII/2010 Rady Gminy Małkini Górnej

z dnia 28 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Małkini Górnej uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 201/XXXV/2009 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok :
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy w wysokości 121 011,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 i 1a. Plan dochodów po zmianach wynosi 30 829 740,45 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 121 011,00 zł zgodnie z tabelą nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 40 137 317,79 zł, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 12 969 452,07 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 i 2a.
3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jan Zygmunt Chaberski
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr 226/XXXVIII/2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 28 maja 2010 r.
Zalacznik1.docx

Tabela Nr 1 do uchwały Nr 226 XXXVIII 2010 z 28.05.2010
Załącznik nr 2
do uchwały Nr 226/XXXVIII/2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 28 maja 2010 r.
Zalacznik2.docx

Tabela Nr 1a do uchwały Nr 226 XXXVIII 2010 z 28.05.2010
Załącznik nr 3
do uchwały Nr 226/XXXVIII/2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 28 maja 2010 r.
Zalacznik3.docx

Tabela Nr 2 do uchwały Nr 226 XXXVIII 2010 z 28.05.2010
Załącznik nr 4
do uchwały Nr 226/XXXVIII/2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 28 maja 2010 r.
Zalacznik4.docx

Tabela Nr 2a do uchwały Nr 226 XXXVIII 2010 z 28.05.2010
Załącznik nr 5
do uchwały Nr 226/XXXVIII/2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 28 maja 2010 r.
Zalacznik5.docx

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 226 XXXVIII 2010 z 28.05.2010
Załącznik nr 6
do uchwały Nr 226/XXXVIII/2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 28 maja 2010 r.
Zalacznik6.docx

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 226 XXXVIII 2010 z 28.05.2010

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »