| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 49/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 , poz.1240 ) zarządzam , co następuje:

§ 1. 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2010 o kwotę 11 115 zł do wysokości 79 686 424 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2) Zwiększone dochody w ust.1 obejmują wzrost dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 11 115 zł do wysokości 6 850 322 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1a.

§ 2. 1) Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2010 o kwotę 11 115 zł do wysokości 80 059 095 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2) Zwiększone wydatki w ust.1 obejmują wzrost wydatków z tytułu zadań zleconych na kwotę 11 115 zł do wysokości 6 850 322 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2a.

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2b.

§ 3. 1) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2) Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta


mgr Mieczysław Szymalski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2010
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Dochody

Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenia

Plan po zmianach

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

11 115

44 263

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

11 115

40 543

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

11 115

40 543

Ogółem dochody

11 115

79 686 424

Plan dochodów zwiększono o kwotę 11 115 zł do wysokości 79 686 424zł.
Uzasadnienie:
Dział 751 rozdz.75107 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce DOS 3101-27/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku informującego o planie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP zarządzonym na dzień 4 lipca 2010 roku.

Burmistrz Miasta


mgr Mieczysław Szymalski


Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 49/2010
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Dochody
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenia

Plan po zmianach

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

11 115

44 263

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

11 115

40 543

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

11 115

40 543

Ogółem dochody

11 115

6 850 322

Plan dochodów zwiększono o kwotę 11 115 zł do wysokości 6 850 322 zł.
Uzasadnienie:
Dział 751 rozdz.75107 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce DOS 3101-27/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku informującego o planie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP zarządzonym na dzień 4 lipca 2010 roku.

Burmistrz Miasta


mgr Mieczysław Szymalski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2010
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Wydatki

Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

11 115

44 263

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

11 115

40 543

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

11 115

22 230

851

Ochrona zdrowia

5 000

5 000

1 431 638

85153

Zwalczanie narkomanii

5 000

15 000

4300

Zakup usług pozostałych

5 000

5 000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5 000

1 362 098

4260

Zakup energii

5 000

5 000

Ogółem wydatki

16 115

5 000

80 059 095

Plan wydatków zwiększono o kwotę 11 115 zł do wysokości 80 059 095 zł oraz przesunięto kwotę 5 000 zł. zgodnie z planowanym wykonaniem.
Uzasadnienie:
Dział 751 rozdz.75107 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce DOS 3101-27/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku informującego o planie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP zarządzonym na dzień 4 lipca 2010 roku.
Dział 851 rozdz.85153 i 85154 – dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

Burmistrz Miasta


mgr Mieczysław Szymalski


Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 49/2010
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Wydatki
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenia

Plan po zmianach

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

11 115

44 263

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

11 115

40 543

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

11 115

22 230

Ogółem wydatki

11 115

6 850 322

Plan wydatków zwiększono o kwotę 11 115 zł do wysokości 6 850 322 zł .
Uzasadnienie:
Dział 751 rozdz.75107 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce DOS 3101-27/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku informującego o planie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP zarządzonym na dzień 4 lipca 2010 roku.

Burmistrz Miasta


mgr Mieczysław Szymalski


Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 49/2010
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Wydatki
Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach

851

Ochrona zdrowia

5 000

5 000

1 377 098

85153

Zwalczanie narkomanii

5 000

15 000

4300

Zakup usług pozostałych

5 000

5 000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5 000

5 000

4260

Zakup energii

5 000

5 000

Ogółem wydatki

5 000

5 000

1 377 098

Uzasadnienie:
Dział 851 rozdz.85153 i 85154 – dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

Burmistrz Miasta


mgr Mieczysław Szymalski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »