Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4140

Uchwała nr XXVIII/3/2013 Rady Gminy Gielniów

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie podziału Gminy Gielniów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz art. 14 i art. 15a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami) - Rada Gminy Gielniów, działając na wniosek Wójta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy  Gielniów na obwody głosowania i ustala ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do  niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gielniów.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.

§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Warszawie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


mgr Krzysztof Dąbrowski


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVIII/3/2013
Rady Gminy Gielniów
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Obwody głosowania  numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych w Gminie Gielniów

Obwód głosowania i numer

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1
Gielniów

Sołectwa: Gielniów, Wywóz, Brzezinki, Gałki, Mechlin, Huta

Urząd Gminy Gielniów

2
Bieliny

Sołectwa: Antoniów, Bieliny, Jastrząb

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bielinach

3
Goździków

Sołectwa: Zielonka, Stoczki, Goździków, Marysin, Zygmuntów

Świetlica wiejska w Goździkowie

4
Rozwady

Sołectwa: Drynia, Korfin, Rozwady, Sołtysy, Snarki

Świetlica wiejska w Rozwadach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe