Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4141

Uchwała nr XXVII/45/2012 Rady Gminy Gielniów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zpóźn. zm. ) oraz art. 6k ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz.391 z późn. zm.), Rada Gminy Gielniów  uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru stawek i metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujący sposób:

1. Ryczałtowa stawka od gospodarstwa domowego w przypadku zachowania sposobu selektywnego zbierania odpadów wynosić będzie  - 20,00zł miesięcznie.

2. Ryczałtowa stawka od gospodarstwa domowego w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów  - 30,00zł miesięcznie

§ 2. Zmniejsza się stawkę opłaty ujętą w § 1 w przypadku zamieszkiwania gospodarstwa domowego przez 1 osobę:

1. 10,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego w przypadku zachowania selektywnego sposobu zbierania odpadów,

2. 15,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego w przypadku nieselektywnego sposobu zbierania odpadów

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gielniów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


mgr Krzysztof Dąbrowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe