Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4143

Uchwała nr XXVII/47/2012 Rady Gminy Gielniów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142. poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.), Rada Gminy Gielniów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w dniu wejścia w życie niniejszej Uchwały, zobowiązani są złożyć pierwszą deklarację, o której mowa w §1, w terminie do 31 maja 2013 roku:

1) pisemnie - w Urzędzie Gminy w Gielniowie  pok. nr 8, lub

2) elektroniczną skrzynką podawczą Urzędu Gminy w Gielniowie zamieszczoną na serwisie e-puap

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gielniów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązująca od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


mgr Krzysztof Dąbrowski


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/47/2012
Rady Gminy Gielniów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe