| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/122/2013 Rady Gminy Sypniewo

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sypniewo

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) i art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§  1 Ustanawia się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sypniewo, stanowiący załącznik                      do Uchwały.

§  2 Regulamin, o którym mowa w § 1 określa:

1. sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90 d, ust. 1, ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2. formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb            uczniów zamieszkałych na terenie gminy,

3. tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4. tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

§  3 Traci moc Uchwała Nr XXXIV/151/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 września 2010 roku w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§  5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Rafał Grono


Załącznik do Uchwały Nr XX/122/2013
Rady Gminy Sypniewo
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »