| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/163/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 j ust 2a, 6 k ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), Rada Gminy Jedlnia-Letnisko uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi od gospodarstwa domowego na nieruchomości.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi
w sposób selektywny:

a) od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 1 osoba – 8,00 zł miesięcznie

b) od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje od 2 do 3 osób – 14,00 złmiesięcznie

c) od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 4 osoby i więcej – 18,00 złmiesięcznie

3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi
w sposób nieselektywny / odpady zmieszane/ wynosi:

a) od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 1 osoba – 12,00 złmiesięcznie

b) od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje od 2 do 3 osób – 24,00 złmiesięcznie

c) od gospodarstwa domowego w którym zamieszkuje 4 osoby i więcej – 30,00 złmiesięcznie

§ 2. Użyte w uchwale określenie oznacza: Gospodarstwo domowe zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedna osoba utrzymująca się samodzielnie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Chrzanowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »