| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/164/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Jedlni-Letnisko uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć
w Urzędzie Gminy w Jedlni-Letnisko, ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko w terminie:

1. do 30 kwietnia 2013r. - dla pierwszej deklaracji,

2. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych .

3. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany, złożyć do Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko nową  deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlnia-Letnisko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Chrzanowski


Załącznik do Uchwały Nr XXX/164/2013
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 20 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »