| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/165/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1/(Dz. U. z 2012 r. Nr 69, poz. 391 z późn. zm.), Rada Gminy Jedlnia-Letnisko uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat (z VAT) ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi
w zakresie:

1) jednorazowego odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych mokrych gromadzonych
w pojemnikach:

a) o pojemności   120 l -    20,00 zł

b) o pojemności 240 l   -    30,00 zł

c) o pojemności 1100 l  -   80,00 zł

d) za kontener KP-7 o pojemności 7 m³ - 780,00 zł

2) dla pozostałych odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny stawki określone w pkt 1 ulegają obniżeniu o 40 %;

3) jednorazowego wywozu 1 m3nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i ich transportu do punktu zlewnego – 35,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwałaNr XXXV/318/2010Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 marca 2010 roku
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Chrzanowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Napolski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »