| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/169/2013 Rady Gminy Kotuń

z dnia 18 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r.  poz. 391 z poźn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy wybiera się metodę ustalenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącej iloczyn liczby gospodarstw domowych prowadzonych na danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w § 3.

§ 2. 1. Ustala się  podział gospodarstw domowych zamieszkujących daną        nieruchomość na:

1) małe gospodarstwo domowe – do 2 osób

2) średnie gospodarstwo domowe – od 3 do 5 osób

3) duże gospodarstwo domowe – 6 osób i więcej

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o której mowa w § 1 od jednego gospodarstwa domowego w wysokości:

1) małe gospodarstwo domowe – 30 zł miesięcznie

2) średnie gospodarstwo domowe – 46 zł miesięcznie

3) duże gospodarstwo domowe – 60 zł miesięcznie

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny od jednego gospodarstwa domowego w wysokości:

1) małe gospodarstwo domowe – 15 zł miesięcznie

2) średnie gospodarstwo domowe – 23 zł miesięcznie

3) duże gospodarstwo domowe – 30 zł miesięcznie

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotuń.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodnicząca Rady


mgr Anita Drabarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »