| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/123/2013 Rady Gminy Odrzywół

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art.6n ust.1 ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391 ze zm.),  

Rada Gminy Odrzywół uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej w   brzmieniu określonym w   załączniku nr 1   do niniejszej Uchwały.  

§   2.   Właściciele nieruchomości zamieszkałych i   niezamieszkałych w   dniu wejścia w   życie niniejszej Uchwały, zobowiązani są złożyć pierwszą deklarację, o   której mowa w   §1, w   terminie do 31 maja 2013 roku:  

1)   pisemnie - w   Urzędzie Gminy w   Odrzywole pok. nr 8, lub  

2)   elektroniczną skrzynką podawczą Urzędu Gminy w   Odrzywole zamieszczoną na serwisie e-puap  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XV/107/2012 Rady Gminy Odrzywół z   dnia 28 grudnia 2012 r. w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.  

§   4.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązująca od 1   lipca 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Stanisław   Gapys

 


Załącznik do Uchwały Nr XVII/123/2013
Rady Gminy Odrzywół
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O   WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Artowicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »