| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 235/XXX/2013 Rady Gminy Gostynin

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin przyjętego Uchwałą nr 212/XXVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2012r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu cztystości i porządku w gminach (tekst jednolity - Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie Rada Gminy Gostynin uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr 212/XXVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gostynin wprowadza się następujące zmiany :

1. Skreśla się § 18 i § 19.

2. § 21 otrzymuje brzmienie :

Deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej i ochrony zdrowia,

2) zabudowane obiektami handlowymi, gastronomicznymi i przetwórstwa rolno – spożywczego.

2. Deratyzacja na terenie obszarów wymienionych w ust.1 winna być przeprowadzona co najmniej raz w roku w okresie od 1 marca do 30 października oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY GOSTYNIN


TOMASZ BRONISŁAW LEWANDOWSKI


Uzasadnienie

Treść zawarta w § 18 i § 19 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin jest uregulowana w innych przepisach, min. w ustawie o ochronie zwierząt.

Art.4. ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnia Radę Gminy do określenia obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.

Celem upoważnienia jest zobligowanie Rady Gminy do wskazania konkretnych obszarów w obrębie jej właściwości, które z uwagi na szczególne usytuowanie, realizowane tam funkcje, badź inne okoliczności wymagają poddania się ich obowiązkowi deratyzacji.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »