Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4895

Uchwała nr XXI/141/2013 Rady Gminy Domanice

z dnia 6 lutego 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/89/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Domanice oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 08 marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 90 ust. 1, 2b, 2c, 2d, 3c, 3e, 3f i   4 ustawy z   dnia 7   września 1991 o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) uchwala się co następuje:  

§   1.   W Uchwale Nr XIII/89/2012 Rady Gminy Domanice z   dnia 15 lutego 2012r. w   sprawie określenia trybu udzielania i   rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Domanice oraz trybu i   zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji wprowadza się następujące zmiany:  

1.   § 4   otrzymuje brzmienie: „§ 4. Dla przedszkola niepublicznego przysługuje dotacja na każdego ucznia w   wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego, tj. 465,21 zł na jednego ucznia miesięcznie.”  

2.   § 8   otrzymuje brzmienie: „§ 8. Dotacja przekazywana jest w   12 częściach na wskazany we wniosku przez wnioskodawcę rachunek bankowy niepublicznego przedszkola w   terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca według rzeczywistej liczby dzieci, o   których mowa w   § 7”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domanice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


mgr   Jolanta   Urbanek

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe