Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4903

Uchwała nr XXXII/130/2013 Rady Gminy Chotcza

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie zatwierdzenia stawki opłat za pobór wody

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków / Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 8581) /- Rada Gminy w Chotczy zatwierdza co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę opłat za pobór wody z grupowej sieci wodociągowej na terenie Gminy Chotcza określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/106/2008 Rady Gminy w Chotczy z dnia 31 października 2008 r. w sprawie wysokości stawki opłat za pobór wody.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Sołectwach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Śmietanka

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 123, Dz.U. z 2007r. Nr 147, Dz.U. z 2009 r. Nr 18, Dz.U. z 2010 r. Nr 47, Dz.U.z 2010 r. Nr 238, Dz.U. z 2012 r. Nr 951, Dz.U z 2012 r. Nr 1513.


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/130/2013
Rady Gminy Chotcza
z dnia 27 lutego 2013 r.

WYSOKOŚĆ STAWKI OPŁATY ZA POBÓR WODY

LP

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostki miary

1

2

3

4

5

1

Cena za zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Chotcza

1,85

2,00

zł/m3

LP

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

1

Wysokość stawki abonamentowej

3,00

3,24

zł /wodomierz/m-c

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Śmietanka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe