Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4905

Uchwała nr 537/2013 Zarządu Powiatu Żuromińskiego

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ust 1   pkt 1   i 3   oraz ust 2   i 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) art. 13 pkt 5   ustawy z   7 października 1992 roku o   regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz. U. z   2001 r. Nr 55 poz. 577 z   późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 17, poz. 95 z   późn. zm.) Zarząd Powiatu Żuromińskiego uchwala, co następuje:  

§   1.   Przekazać Radzie Powiatu i   Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z   wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2012, wraz z   objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Przekazać Radzie Powiatu i   Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o   stanie mienia Powiatu Żuromińskiego stanowiący załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Sprawozdanie , o   którym mowa w   § 1   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   4.   1.   Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Przewodniczącego Zarządu Powiatu.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu  


Janusz   Welenc

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 537/2013
Zarządu Powiatu Żuromińskiego
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1   do Uchwały Nr 537/2013  

Załącznik Nr 1. do Uchwały Nr 537/2013
Zarządu Powiatu Żuromińskiego
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1..xls

Załącznik nr 1   do Sprawozdania - Dochody  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 537/2013
Zarządu Powiatu Żuromińskiego
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2   do Sprawozdania - Wydatki  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 537/2013
Zarządu Powiatu Żuromińskiego
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 3   do Sprawozdania - Wykonanie zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych - Dochody  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 537/2013
Zarządu Powiatu Żuromińskiego
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 4   do Sprawozdania - Wykonanie zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych - Wydatki  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 537/2013
Zarządu Powiatu Żuromińskiego
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 5   do Sprawozdania - Wykonanie zadań z   zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z   organimi administracji rządowej - Dochody  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 537/2013
Zarządu Powiatu Żuromińskiego
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 6   do Sprawozdania - Wydatki zadań z   zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z   organami admistracji rządowej - Wydatki  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 537/2013
Zarządu Powiatu Żuromińskiego
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 7   do Sprawozdania - Dochody związane z   realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i   umów między jednostkami samorządu terytorialnego w   2012 roku  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 537/2013
Zarządu Powiatu Żuromińskiego
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik Nr 8   do Sprawozdania - Wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i   umów między jednostkami samorządu terytorialnego w   2012 roku  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 537/2013
Zarządu Powiatu Żuromińskiego
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik9.xls

Zalacznik Nr 9   do Sprawozdania - Wydatki na zadania inwestycyjne w   2012 roku nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 537/2013
Zarządu Powiatu Żuromińskiego
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1..xls

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i   niezaliczanych do sektora finansow publicznych  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 537/2013
Zarządu Powiatu Żuromińskiego
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1..xls

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania - Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych  

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 537/2013
Zarządu Powiatu Żuromińskiego
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1..xls

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania - Przychody i   rozchody budżetu w   2012 roku  

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 537/2013
Zarządu Powiatu Żuromińskiego
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1..xls

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania - Wykonanie planu dochodów Skarbu Państwa związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej  

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 537/2013
Zarządu Powiatu Żuromińskiego
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1..xls

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania - Wykaz zobowiązań na dzień 31.12. 2012 roku  

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 537/2013
Zarządu Powiatu Żuromińskiego
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1..xls

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania - Informacja o   zobowiązaniach powiatu żuromińskiego w   zakresie kredytów i   pożyczek za 2012 rok  

Załącznik Nr 2. do Uchwały Nr 537/2013
Zarządu Powiatu Żuromińskiego
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik2..doc

Załącznik nr 2   do Uchwały Nr 537/2013  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe