Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4955

Uchwała nr XXI/93/2013 Rady Gminy Wierzbno

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XX/86/2013 Rady Gminy w Wierzbnie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391. z   późn. zm.) Rada Gminy Wierzbno uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XX/86/2013 Rady Gminy w   Wierzbnie z   dnia 28 stycznia 2013 r.w sprawie terminu, częstotliwości i   trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następującą zmianę:  

§ 3   otrzymuje brzmienie:  

„Pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje gotówką, w   drodze inkasa lub kasie Urzędu Gminy Wierzbno, albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Teresa   Strupiechowska

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe