| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 22.XXXVI.2013 Rady Gminy Wiązowna

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie zniesienia ochrony przyrody z drzewa pomnikowego na terenie Gminy Wiązowna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( t.j. Dz. U. z 2001 r.,  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),w związku z art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody( t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)oraz po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Rada Gminy Wiązowna uchwala,  co następuje:

§ 1. Znosi się ochronę przyrody, jaką posiada drzewo – dąb szypułkowy o wysokości 13 m i obwodzie 275 cm na wysokości 1,30 m, nr w rejestrze 289, rosnący na nieruchomości o nr ew. 307/6,obręb Żanęcin, Gmina Wiązowna ustanowiony Rozporządzeniem nr 16 Wojewody Mazowieckiego z dnia  31 lipca 2009 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu otwockiego (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124,poz. 3631)-   załącznik do rozporządzenia  L.p. 92.

§ 2. Zniesienie ochrony przyrody dębu szypułkowego o którym mowa w ust. 1 następuje z uwagi na konieczność  zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego wobec złego stanu zdrowotnego drzewa, potwierdzonego:

1. ekspertyzą dendrologiczną wykonaną przez rzeczoznawcę ds. leśnictwa mgr inż. Jana Seremet, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2. fotografiami stanu zdrowotnego drzewa stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykreśla się w załączniku do Rozporządzenia nr 16 Wojewody Mazowieckiego z dnia  31 lipca 2009 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu otwockiego (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3631) pomnik przyrody zapisany  pod L.p. 92.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Monika Sokołowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22.XXXVI.2013
Rady Gminy Wiązowna
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 22.XXXVI.2013
Rady Gminy Wiązowna
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »