Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 5305

Zarządzenie nr 4/2013 Wójta Gminy Rzewnie

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012

Tekst pierwotny

              Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada  się Radzie Gminy Rzewnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2. Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok dołącza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzewniu stanowiące załącznik nr 2.

§ 3. Przedkłada się Radzie Gminy Rzewnie informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 3.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy


Wiesław Oborski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2013
Wójta Gminy Rzewnie
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1.odt

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2013
Wójta Gminy Rzewnie
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik2.odt

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 4/2013
Wójta Gminy Rzewnie
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik3.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe