| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/171/2013 Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) – Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się w całości uchwałę Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Maz. z 25.01.2013 r. poz. 964).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krystyna Drążkiewicz


Uzasadnienie

Uchwały NrXXVIII/171/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia25 kwietnia2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

              W dniu 14 grudnia 2012 r. Rada Gminy Ojrzeń podjęła uchwałę Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Intencją podjęcia w/w uchwały był zamiar uporządkowania gospodarki odpadami w zakresie nieruchomości zamieszkałych sezonowo (działkach rekreacyjnych niezamieszkałych stale). Jednakże pojęcie nieruchomości niezamieszkałej na której powstają odpady komunalne jest znacznie szersze i obejmuje również np.: szkoły, obiekty handlowe, usługowe, biura itp.

Gmina decydując się na objęcie, zgodnie z art. 6 c ust. 2 uoucpg, nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, nie może wybrać jedynie niektórych z tych nieruchomości: albo musi objąć wszystkie, albo żadne. Tym samym działanie takie byłoby niekorzystne dla osób prowadzących działalność gospodarczą i ponoszących opłatę za gospodarowanie odpadami (w postaci niemożności odliczenia np. podatku VAT).

Gmina dysponuje obecnie odpowiednią wiedzą, umożliwiającą egzekwowanie przepisów zawartych w art. 6 uoucpg – poprzez m.in. wydanie stosownych decyzji administracyjnych dla osób i podmiotów które nie zawarły i/lub nie zawrą umów na wywóz odpadów.

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »