| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 596/LXXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 18 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 591/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 wyrazy „67.596.039 zł,” zastępuje się wyrazami „67.597.259 zł.”,

2) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) wydatki – 259.658.761,37 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 192.172.502,37 zł,

- wydatki majątkowe 67.486.259,00 zł”,

3) załącznik Nr 2 „Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2010 oraz na programy wieloletnie” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2010 r. o kwotę 3.004.892,20 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2010 r. o kwotę 3.004.892,20 zł,

3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę 2.572.020,96 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 2 „Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2010 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 591/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków majątkowych na 2010 r. wynosi kwotę – 66.542.759 zł , w tym z funduszy – 111.000 zł .

§ 4.

Załącznik Nr 3 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2010 r.” do uchwały Nr 591/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r., zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 2 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 469/LIX/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 10 grudnia 2009 r., ( zm. uchwała Nr 489/LXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2010 r., zarządzenie Nr 21/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 stycznia 2010 r., uchwała Nr 512/LXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2010 r., zarządzenie Nr 44/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2010 r., uchwała Nr 519/LXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 marca 2010r. zarządzenie Nr 63/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2010 r., uchwała Nr 542/LXVI/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2010r., zarządzenie Nr 95/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2010 r., uchwała Nr 555/LXVIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 maja 2010 r., zarządzenie Nr 116/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2010 r., uchwała Nr 569/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2010 r., zarządzenie Nr 157/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2010 r., zarządzenie Nr 234/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 lipca 2010 r., uchwała Nr 581/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 2010 r., zarządzenie Nr 272/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2010 r., uchwała Nr 591/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010 r., zarządzenie Nr 305/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010 r. ) wynosi:

1) dochody 206.284.043,19 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 200.936.895,19 zł,

- dochody majątkowe – 5.347.148,00 zł

2) wydatki – 262.784.458,57 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 196.352.699,57 zł,

- wydatki majątkowe 66.431.759,00 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki


Dariusz Maciak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 596/LXXIII/2010
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 18 października 2010 r.
Zalacznik1.xls

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2010 oraz na programy wieloletnie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 596/LXXIII/2010
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 18 października 2010 r.
Zalacznik2.xls

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 596/LXXIII/2010
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 18 października 2010 r.
Zalacznik3.xls

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2010 oraz na programy wieloletnie

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 596/LXXIII/2010
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 18 października 2010 r.
Zalacznik4.xls

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finasów publicznych na 2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 596/LXXIII/2010
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 18 października 2010 r.
Zalacznik.doc

UZASADNIENIE do uchwały Nr 596/LXXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »