| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/394/10 Rady Gminy Przasnysz

z dnia 29 września 2010r.

w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, art. 51 ust.1, art. 58, art. 61, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. W budżecie gminy na 2010 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1-5.

§ 2. 1)Budżet gminy po zmianach po stronie dochodów i wydatków budżetowych będzie się kształtował w następujących kwotach:

a) dochody – 24.467.726,65 zł w tym:

- dochody bieżące – 18.360.831,76 zł,

- dochody majątkowe – 6.106.894,89 zł.

b) wydatki – 28.364.244,69 zł w tym:

- wydatki bieżące - 14.313.477,34 zł,

- wydatki majątkowe – 14.050.767,35 zł.

2)Plan na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach po stronie dochodów i wydatków będzie się kształtował w następujących kwotach:

- dochody - 3.118.094,00 zł,

- wydatki - 3.118.094,00 zł.

§ 3. 1)Deficyt budżetowy wynosi 3.896.518,04 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest rozdysponowanie wolnych środków oraz zaciągnięcie pożyczek długoterminowej z WFOŚiGW w Warszawie.

2)Przychody budżetu w wysokości 4.656.918,04 zł, rozchody w wysokości 760.400,00 zł.

§ 4. 1)Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 po zmianach określa załącznik nr 3.

2)Plany wydatków majątkowych na 2010 ( nie ujętych w WPI) po zmianach określa załącznik nr 2.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach określa załącznik Nr 4.

§ 6. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określa załącznik Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/394/10
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik1.doc

Zmiany w budżecie Gminy Przasnysz na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/394/10
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik2.doc

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK ( nie ujęte w WPI)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/394/10
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik3.doc

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLRTNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/394/10
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik4.doc

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIII/394/10
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik5.doc

DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »