| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 86/10 Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok

Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, usNa podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157, poz.1240 ) oraz zgodniez § 12 Uchwały Nr XLI/382/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2009 roku - budżet Miasta Pruszkowa na 2010 rok - Prezydent Miasta Pruszkowa zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

- po stronie dochodów: zmniejszyć: zwiększyć:

Ogółem:

-

21 870


Dział


751


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadania zlecone)


-


21 870

Rozdz.

75107

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

-

21 870

§

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orazinnych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

21 870

- po stronie wydatków: zmniejszyć: zwiększyć:

Ogółem:

23 630

45 500


Dział


710


Działalność usługowa


4 600


4 600

Rozdz.

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

4 600

4 600

§

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

-

4 600

§

4300

Zakup usług pozostałych

4 600

-


Dział


750


Administracja publiczna


19 000


19 000

Rozdz.

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

19 000

19 000

§

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

13 000

-

§

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

-

19 000

§

4430

Różne opłaty i składki

6 000

Dział

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadania zlecone)

-

21 870

Rozdz.

75107

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

-

21 870

§

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-

21 870


Dział


801


Oświata i wychowanie


30


30

Rozdz.

80101

Szkoły podstawowe

30

30

§

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

20

§

4120

Składki na fundusz Pracy

-

10

§

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

30

-

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 21 870 zł

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 21 870 zł

§ 3. O dokonanych zmianach należy złożyć informację na Sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Prezydent Miasta Pruszkowa


Jan Starzyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bogdan Zatorski

Ekspert SAGE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »