| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/54/2010 Rady Miasta Pionki

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Rada Miasta Pionki uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2020, stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Miasta Pionki


Krzysztof Miśkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/54/2010
Rady Miasta Pionki
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 1 do uchwały III/54/2010- Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/54/2010
Rady Miasta Pionki
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 2 do uchwały III/54/2010- Wykaz przedsięwzięć do WPF

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MotoKariera

Kariera w motoryzacji na najwyższym biegu!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »