| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/68/2011 Rady Miasta Pionki

z dnia 10 lutego 2011r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta w Pionkach w Uchwale Budżetowej Gminy Miasto Pionki Nr: III/53/2010 z dnia 29.12.2010 wprowadza następujące zmiany :

§ 1. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2011 w Tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 204,00 zł W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 204,00 zł § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 204,00 zł W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 5.200,00 zł W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 1.500,00 zł § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 1.500,00 zł W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 600,00 zł § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 600,00 zł W rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 1.500,00 zł § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 1.500,00 zł W rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 1.000,00 zł § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 1.000,00 zł W rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół o kwotę 500,00 zł § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 500,00 zł W rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 100,00 zł § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 100,00 zł W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.000,00 zł W rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 1.000,00 zł § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 1.000,00 zł W dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 500,00 zł W rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 500,00 zł § 4580 pozostałe odsetki

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2011 w Tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 204,00 zł W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 204,00 zł § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 204,00 zł W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 5.200,00 zł W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 1.500,00 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500,00 zł W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 600,00 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 600,00 zł W rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 1.500,00 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500,00 zł W rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 1.000,00 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł W rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół o kwotę 500,00 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł W rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 100,00 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100,00 zł W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.000,00 zł W rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 1.000,00 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł W dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 500,00 zł W rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 500,00 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł

§ 3. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 i § 2 zmienia się treść uchwały budżetowej w następujący sposób:

1) § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 100.301.641,00 zł z tego: a) bieżące w kwocie 71.405.362,00 zł b) majątkowe w kwocie 28.896.279,00 zł

2) § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 113.902.133,00 zł z tego: a) bieżące w kwocie 71.405.362,00 zł b) majątkowe w kwocie 42.496.771,00 zł

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

Przewodniczący Rady Miasta Pionki


Bohdan Tosza

Załącznik do Uchwały Nr VI/68/2011
Rady Miasta Pionki
z dnia 10 lutego 2011 r.
Zalacznik1.xls

zał.nr 1 do uchwały Nr VI/68/2011- Wydatki  budżetu Gminy Miasto Pionki na 2011r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »