| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 317/XLI/2013 Rady Miejskiej Sierpca

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 231/XXVI/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 marca 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 - Karta Nauczyciela pracujących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Sierpc oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze obowiązkowego wymiaru godzin zająć

Na podstawie art. 42 ust.7 pkt 3 i art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (jt.: DzU z 2006r. Nr 97, poz. 674 z zmianami), art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jt.:DzU z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DzU z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zmianami) Rada Miejska Sierpca uchwala, co następuje:

§ 1.

W § 1 w tabeli lp. 5 uzyskuje brzmienie:

lp

Stanowisko-typ (rodzaj)szkoły/placówki

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych (obowiązkowe pensum)

5.

Pedagog szkolny; psycholog szkolny

26

§ 2.

W § 1 w tabeli lp. 6 uzyskuje brzmienie:

lp

Stanowisko-typ (rodzaj)szkoły/placówki

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych (obowiązkowe pensum)

6.

Logopeda szkolny

26

§ 3.

W § 1 w tabeli dodaje się lp. 8 w brzmieniu:

lp

Stanowisko-typ (rodzaj)szkoły/placówki

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych (obowiązkowe pensum)

8.

Szkolny doradca zawodowy

26

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpc.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marek Chrzanowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »