| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 319/XLI/2013 Rady Miejskiej Sierpca

z dnia 24 kwietnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sierpc

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, a rt. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu - Rada Miejska Sierpca uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 301/XL/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sierpc, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w ilość pojemników i worków dostosowanych do potrzeb mieszkańców i liczby osób zamieszkujących nieruchomość biorąc pod uwagę średnią ilość odpadów określonych w § 11 ust. 4,o ile Gmina Miasto Sierpc w drodze uchwały nie przejmie tego obowiązku, jako części usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w ramach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Skreśla się pkt 5 w § 8

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpc.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marek Chrzanowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »