Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 5877

Informacja nr OWA-4110-6(9)/2013/226/W/OWA/TKi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 9 maja 2013r.

w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej "Żyrardów" Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie

Tekst pierwotny

W dniu 8 maja 2013 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Żyrardów" Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie (zwanego dalej: "Przedsiębiorstwem"), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją NrWCC/570-ZTO-A/226/W/OWA/2013/TKipostanowił zmienić udzieloną  Przedsiębiorstwu koncesję na wytwarzanie ciepła.

Uzasadnienie:

Decyzją z 5 listopada 1998 r. Nr WCC/570/226/U/OT-4/98/BW, z późn.zm., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił Przedsiębiorstwu koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 15 listopada 2018 r. Zgodnie z tą koncesją Przedsiębiorstwo prowadziło działalność koncesjonowaną polegającą na wytwarzaniu ciepła w dwóch źródłach na terenie Żyrardowa, w tym w Ciepłowni Miejskiej wyposażonej w cztery kotły wodne o łacznej mocy zainstalowanej 53,5 MW. Pismem z dnia 15 marca 2013 r. (znak: znak: PEC/DT/957/2013), Przedsiębiorstwo wniosło o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła. w związku z wyłączeniem z eksploatacji jednego z kotłów i pozostawieniem go w tzw. „zimnej rezerwie”.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267), decyzja ostateczna na mocy której strona nabyła prawo może być w każdym czasie zmieniona może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego.

W toku postępowania administracyjnego uznano, ze zachodzą przesłanki określone w ww. przepisach i decyzją z dnia 8 maja 2013 r. NrWCC/570-ZTO-A/226/W/OWA/2013/TKizostała zmieniona ww. koncesja udzielona Przedsiębiorstwu na wytwarzanie ciepła.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
p.o. Dyrektora Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie


Renata Wysocka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe