Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 5878

Uchwała nr XV/145/2013 Rady Gminy Garwolin

z dnia 22 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę nr XIV/129/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn.zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142. poz. 1591 z późn.zm.) Rada Gminy Garwolin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Garwolin Nr XIV/129/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Garwolin wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1 niniejszej uchwały pkt. 8 otrzymuje brzmienie: „Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego (dotyczy osób fizycznych)”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garwolin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Szewczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe