Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 5879

Uchwała nr XV/146/2013 Rady Gminy Garwolin

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6l ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn.zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Gminy Garwolin uchwala, co następuje:

§ 1.               Ustala się następujące terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w następujący sposób:

a) za miesiące styczeń i luty – do 15 marca,

b) za miesiące marzec i kwiecień – do 15 maja,

c) za miesiące maj i czerwiec – 15 lipca,

d) za miesiące lipiec i sierpień – do 15 września,

e) za miesiące wrzesień i październik – do 15 listopada,

f) za miesiące listopad i grudzień – do 15 stycznia.

2) opłatę bez wezwania wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Garwolinie nr 53 9210 0008 0000 2844 2000 0010;

3) pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą okres od dnia 01 lipca do 31 sierpnia 2013 roku, uiszcza się w terminie do 15 września 2013 roku.

§ 2.               Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garwolin.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Garwolin XIV/128/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Szewczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe