Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 5882

Uchwała nr XV/148/2013 Rady Gminy Garwolin

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Garwolin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Garwolin uchwala co następuje:

§ 1. 1. Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez  Gminę Garwolin w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie w ramach realizacji podstawy programowej.

2. W przedszkolach publicznych prowadzonych przez  Gminę Garwolin opłacie podlegają realizowane poza bezpłatnym czasem określonym w ust. 1 świadczenia, które obejmują:

1) realizację zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie: fachowej opieki pedagogicznej, adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym, wspieranie zdolności twórczych dzieci, wspierania indywidualnych zainteresowań dzieci, gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka oraz gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

2) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu.

3. Opłatę za jedną godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w ust. 2, ustala się w wysokości 1,80 zł za godzinę realizowaną ponad 5 godzin bezpłatnych, o których mowa w ust. 1.

§ 2. §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garwolin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Szewczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe