Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 5884

Uchwała nr XXXIII/144/2013 Rady Gminy Tczów

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm) oraz art. 6k ust. 1   pkt 1, ust. 3   i 4, w   związku z   art. 6j ust. 2   i 2a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.) Rada Gminy w   Tczowie uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.  

2.   Przez gospodarstwo domowe rozumieć należy zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem (w jednym budynku) i   wspólnie utrzymujących się.  

3.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego gospodarstwa domowego w   sposób określony w   § 2.  

§   2.   1.   Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w   sposób nieselektywny wynosi od gospodarstwa jednoosobowego –   18,00   zł miesięcznie.  

2.   Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w   sposób nieselektywny wynosi od pozostałych gospodarstw –   36,00   zł miesięcznie.  

3.   Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w   sposób selektywny wynosi od gospodarstwa jednoosobowego –   10,00   zł miesięcznie.  

4.   Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w   sposób selektywny wynosi od pozostałych gospodarstw -   20,00   zł miesięcznie.  

§   3.   Traci moc uchwała nr XXX/131/2012 Rady Gminy w   Tczowie z   dnia 28 grudnia 2012 r. w   sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązujacą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Piotr   Woźniak

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe