| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/218/2013 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec nad Wisłą

Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15911) z późń zm.), i art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106 poz.10022) z pożn. zm.) Rada Gminy Solec nad Wisłą ustala co następuje.

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec nad Wisłą w 2013r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec nad Wisłą

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Kieloch

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/218/2013
Rady Gminy w Solcu nad Wisłą
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Program.

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2002.23.220, Dz.U.2002.62.558, Dz.U.2002.113.984, Dz.U.2002.214.1806, Dz.U.2003.80.717, Dz.U.2003.162.1568, Dz.U.2002.153.1271, Dz.U.2004.102.1055, Dz.U.2004.116.1203, Dz.U.2002.214.1806, Dz.U.2005.172.1441, Dz.U.2006.17.128, Dz.U.2005.175.1457, Dz.U.2006.181.1337, Dz.U.2007.48.327, Dz.U.2007.138.974, Dz.U.2007.173.1218, Dz.U.2008.180.1111, Dz.U.2008.223.1458, Dz.U.2009.52.420, Dz.U.2009.157.1241, Dz.U.2010.28.142, Dz.U.2010.28.146, Dz.U.2010.106.675, Dz.U.2010.40.230, Dz.U.2011.117.679, Dz.U.2011.134.777, Dz.U.2011.21.113, Dz.U.2011.217.1281, Dz.U.2011.149.887, z 2012-05-22 Dz.U.2012.567. 2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z2003r. Nr 106,poz.1002, z 2004 r.Nr 69, poz.625, Nr92, poz.880,Nr 96, poz. 959, z 2005 r.Nr 33 Poz. 289, Nr 175, poz.1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z2008 r. Nr 199, poz.1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr 47, poz.278, z 2011 r. Nr 230, poz.1373, z 2012 r. poz.908..

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »