| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV.302.2013 Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Halinów

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Halinów stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIII.294.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 lutego 2013 roku, wprowadza sie następujące zmiany:

1) w § 34 ust.1 otrzymuje brzmienie: "1.Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem."

2) § 43 otrzymuje brzmienie: "§ 43. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni od ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju."

3) § 54 otrzymuje brzmienie: "§ 54. Działalność organów jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw."

4) w § 59 ust. 4 uchyla się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie


Marcin Pietrusiński


Uzasadnienie

W wyniku analizy Uchwały Nr XXXIII.294.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 lutego 2013 roku, przeprowadzonej przez przedstawicieli nadzoru prawnego Wojewody Mazowieckiego należy wprowadzić zmiany w Statucie Gminy Halinów będącym  załącznikiem do uchwały. W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do Statutu Gminy.

             

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »